หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแข่งขัน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05.00 น. ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาความสามารถพิเศษด้านกีฬา และกิจกรรมด้านกีฬา รวมทั้งปรับปรุงดูแลสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยพายัพ อีกทั้งให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยพายัพให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ และนานาชาติ โดยใช้กติกาสากลของ I.A.A.F สำหรับผู้ชนะรุ่น Overall ชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท, รางวัลผู้ชนะอันดับ 1 - 5 ทุกกลุ่มอายุ ทุกประเภททั้งชายและหญิง รับถ้วยเกียรติยศจากกงสุลใหญ่ กงสุลต่างประเทศ คณะกรรมการส่งเสริม และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ผู้เข้าเส้นชัย 1,000 คนแรกจะได้รับเหรียญที่ระลึก ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันคนละ 300 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 321, 322 หรือซื้อบัตรได้ที่คุณพวงชมภู ปัญโญ 081-8817857