หน้าหลัก     

สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการไปวัดล้างซุ้ม เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และเสริมความเป็นศิริมงคลแก่คณาจารย์ และ นักศึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชาการตลาด

admin ( 2019-08-21 14:35:57)

สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการ ร้อยดวงใจสานสายใยการตลาด โดยทำการรับขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสาขาวิชาการตลาด

admin ( 2019-08-21 14:32:52)

วิสัยทัศน์การทำธุรกิจยุคดิจิทัล (Power vision Digital Era)

admin ( 2018-11-27 14:05:51)

ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพากรตลาด

admin ( 2018-11-27 13:59:06)

Triple S Aurora Winter Fest

admin ( 2018-11-02 20:04:42)

Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda

admin ( 2018-09-24 15:17:05)

โครงการ”สร้างนักบริหารดีและเก่ง” หลักสูตร Creating Future Great Leaders รุ่นที่ 2 ปี 2561

admin ( 2018-07-07 18:37:06)

พิธีร้อยดวงใจสานสายใยการตลาด (แข่งขันลาบ)

admin ( 2018-07-04 09:51:57)

Good bye senior

admin ( 2018-04-23 16:18:20)

AI AND DIGITAL ERA MARKETING TRENDS 2018 Marketing contest ครั้งที่ 29 วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.

admin ( 2018-03-19 16:29:18)

กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม ฝายชลอน้ำสร้างป่า

admin ( 2018-03-14 13:45:49)

งานคืนสู่เหย้า Red Night Party

admin ( 2018-03-14 13:40:43)

กิจกรรม กาดนัดรวมโชค

admin ( 2018-02-24 19:44:21)

กิจกรรมกาดนัด Big C

admin ( 2018-02-24 19:43:36)

งาน International day

admin ( 2018-02-24 19:22:02)