หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการไปวัดล้างซุ้ม เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และเสริมความเป็นศิริมงคลแก่คณาจารย์ และ นักศึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการไปวัดล้างซุ้ม เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และเสริมความเป็นศิริมงคลแก่คณาจารย์ และ นักศึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชาการตลาด

เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน เมื่อวันที่17 สิงหาคม 2562