หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพากรตลาด

ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพากรตลาด

งาน “ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพากรตลาด” สืบสาน อนุรักษ์งานสร้างสรรค์ และพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน สินค้าผ้ามัดย้อมจากบ้านแม่ปูคา 22-23 พย 2561 จัดโดย รายวิชา ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพาการตลาด (MK 215)