หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       Triple S Aurora Winter Fest

Triple S Aurora Winter Fest

Triple S Aurora Winter Fest มหกรรมสินค้าต้อนรับลมหนาว ที่จัดขึ้นโดย บริษัทจำลอง Triple S payap dummy company ในรายวิชาบริษัทจำลองของสาขาวิชาการตลาด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งด้านการขายสินค้า วิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และนักศึกษาได้บริหารในหน้าที่ตำแหน่งต่างๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่นักศึกษาเป็นผู้ก่อตั้งเอง ซึ่งจะให้นักศึกษารู้จักการบริหาร แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เพื่อจะนำไปประกอบอาชีพและเป็นผู้ประกอบการกิจการ Start up ในอนาคต ทั้งนี้บริษัทจำลองได้ขายสินค้าต่างๆ อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องเขียน ชุดผ้าปูที่นอนพร้อมผ้านวม อาหารและเครื่องดื่ม