หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda

Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda

คณะบริหารธุรกิจการตลาดมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมโครงการ Marketing Plan Contest โครงการ11 by A.P. Honda” โครงการประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าโดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจด้านการตลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มาประชันความสามารถเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดประจำเขตพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมรับทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนประจำเขตภาคเหนือ เพื่อเข้าร่วมโชว์ศักยภาพในงาน Bangkok International Motor Show 2019