หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       พิธีร้อยดวงใจสานสายใยการตลาด (แข่งขันลาบ)

พิธีร้อยดวงใจสานสายใยการตลาด (แข่งขันลาบ)

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมพิธีร้อยดวงใจสานสายใยการตลาด การแข่งขันลาบแต่ละชั้นปีในรูปแบบล้านนา ณ ลานกิจกรรมอาคารทรีนิตี้ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561