หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       AI AND DIGITAL ERA MARKETING TRENDS 2018 Marketing contest ครั้งที่ 29 วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.

AI AND DIGITAL ERA MARKETING TRENDS 2018 Marketing contest ครั้งที่ 29 วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.

AI AND DIGITAL ERA MARKETING TRENDS 2018 Marketing contest ครั้งที่ 29 วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. การสัมมนาครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งถูกจัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด การสัมนาครั้งนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ AI Artificial Intelligent ปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังมีบทบาทเข้ามาในสังคมและมีแนวโน้วในการจัดการกับการบริหารทางด้านการตลาดออนไลน์