หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       กิจกรรมกาดนัด Big C

กิจกรรมกาดนัด Big C

กิจกรรมกาดนัด Big C เป็นกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่สี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาบริษัทจำลอง