หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       กิจกรรม กาดนัดรวมโชค

กิจกรรม กาดนัดรวมโชค

กิจกรรมกาดนัดรวมโชคเป็นกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่สี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาบริษัทจำลอง