หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       งานคืนสู่เหย้า Red Night Party

งานคืนสู่เหย้า Red Night Party

งานคืนสู่เหย้าRed Night Party เป็นงานที่ศิลป์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพสาขาวิชาการตลาดรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นสู่รุ่น