งานเลี้ยงอำลารุ่นพี่ (Good Bye Senior) ปีการศึกษา 2547
กิจกรรมที่นักศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร 4 ปี และนักศึกษาปีที่1 หลักสูตรต่อเนื่อง จัดขึ้นเพื่อเป็นการเลี้ยงส่งรุ่นพี่ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีปัจจุบัน  และจัดให้มีพิธีบายศรีผูกข้อมือจากคณาจารย์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษารุ่นพี่

Good Bye ค่ะ